รู้หรือไม่ ? สายไฟประเภทใดเหมาะสำหรับติดตั้งฝังดินโดยตรง

 

เลือกและซื้อให้เหมาะสมแก่การใช้งานเพื่อความปลอดภัย


สายไฟที่เหมาะกับการติดตั้งฝังดิน มีชนิดอะไรบ้างและมีความแตกต่างกันอย่างไร

 

 

NYY, NYY-G คือ : สายไฟมาตรฐาน มอก.11 เล่ม 101- 2559 สายไฟที่ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี เหมาะสำหรับใช้เป็นสายเมนสำหรับจ่ายกำลังไฟฟ้า เป็นสายไฟประเภทตัวนำทองแดง หรือตัวนำประเภท 1 และ 2 มีทั้งแบบแกนเดี่ยว หลายแกนโครงสร้างประกอบด้วยฉนวนและเปลือก 2 ชั้น หุ้มด้วยวัสดุประเภท PVC (Polyvinylchloride) ทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส และสามารถทนต่อการรับแรงดันไฟฟ้าได้ 450/750V สามารถเดินสายแบบร้อยท่อฝังดินและติดตั้งฝังดินได้โดยตรง

 

VCT, VCT-G คือ : สายไฟมาตรฐาน มอก.11 เล่ม 101- 2559 เหมาะสำหรับเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีความจำเป็นต้องเครื่องย้ายเป็นประจำ หรืองานระบบทั่วๆไป เป็นสายไฟประเภทตัวนำทองแดงที่เป็นเส้นฝอย หรือตัวนำประเภท 5 มีทั้งแบบแกนเดี่ยว หลายแกนโครงสร้างประกอบด้วยฉนวนและเปลือกชั้นเดียว หุ้มด้วยวัสดุประเภท PVC (Polyvinylchloride) ทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส และสามารถทนต่อการรับแรงดันไฟฟ้าได้ 450/750V โดยข้อแตกต่างของสาย VCT คือ เป็นสายไฟที่มีความอ่อนตัวเนื่องจากตัวนำเป็นทองแดงประเภททองแดงฝอยและทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดี เหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องจักรที่ต้องต่อลงดินโดยเฉพาะควรใช้ VCT-G สามารถเดินสายแบบร้อยท่อฝังดินและติดตั้งฝังดินได้โดยตรง

 

CV หรือ 0.6-1 kV-CV คือ : สายไฟมาตรฐาน มอก.2143-2546 (IEC 60502-1) เหมาะสำหรับใช้เป็นสายเมนไฟฟ้า หรือสายเมนสำหรับจ่ายกำลังไฟฟ้า เป็นสายไฟประเภทตัวนำทองแดง มีทั้งแบบแกนเดี่ยว หลายแกนโครงสร้างประกอบด้วยฉนวน หุ้มด้วยวัสดุประเภท XLPE และ เปลือก หุ้มด้วยวัสดุประเภท PVC ทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 90 องศาเซลเซียส และสามารถทนต่อการรับแรงดันไฟฟ้าได้ 600/1000V สามารถเดินสายแบบร้อยท่อฝังดินและติดตั้งฝังดินได้โดยตรง

Contact Us

ติดต่อเรา หรือรับข่าวสารของเราได้ที่

บทความที่เกี่ยวข้อง