รู้หรือไม่ ? สายไฟ IEC 53 ต่างกับ VCT อย่างไร ?

สายไฟฟ้าVCT

 

สายไฟ 60227 IEC 53 หรือที่หลายคนเรียกว่า VCT อ่าว! แต่ก็ยังมี VCT อีกแบบที่ขนาดตัวนำเท่ากัน แล้วสายไฟสองอย่างนี้ต่างกันอย่างไร ?

 • มาตรฐานที่ใช้ควบคุม สายไฟ 60227 IEC 53 และ VCT นั้น มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้แตกต่างกัน โดยที่ สายไฟ 60227 IEC 53 นั้นจะใช้ มาตรฐาน TIS 11 PART 5 – 2553 ในการควบคุม  แต่สายไฟ VCT จะใช้ TIS 11 PART 101 – 2559 แล้วสองมอก.นี้มีข้อแตกต่างกันอย่างไร

  60227 IEC 53 – TIS 11 PART 5 -2553
  : คือ สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 V .  สายอ่อนคือ สายที่สามารถดัดโค้งงอได้ดี สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย แรงดันไฟที่กำหนดคือ 300/500 V ตัวนำประเภท 5 (ตัวนำทองแดงฝอย) ขนาดตัวนำที่กำหนด อยู่ที่ 0.75-2.5 SQ.MM. 
  Specification Enternal Cable 60227 IEC 53

   

  VCT – TIS 11 PART 101 -2559 : คือ สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 V. สายไฟฟ้ามีเปลือก สำหรับงานทั่วไป แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดคือ 450/750 V  ตัวนำประเภท 5 (ตัวนำทองแดงฝอย) ขนาดตัวนำที่กำหนด 1-35 SQ.MM.
  Specification Enternal Cable VCT, VCT-G

   

 • ทั้งสองมาตรฐานนั้น ประเภทตัวนำที่ใช้ล้วนเป็น ตัวนำสายไฟประเภท 5 (ตัวนำทองแดงฝอย) เหมือนกันแต่ถ้า เบอร์ที่เหมือนกัน อย่างเช่น 2.5 IEC 53 กับ เบอร์ 2.5 VCT  มีข้อแตกต่างกันอยู่ที่ 
IEC 53 2.5  พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด จะอยู่ที่ 300/500 V
VCT  2.5  พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด จะอยู่ที่ 450/750 V และเปลือกของสายไฟฟ้า VCT จะถูกกำหนดให้มีความหนากว่า IEC 53 อีกด้วยเพื่อให้ผู้ใช้งาน
สามาถนำไปใช้งานได้หลากหลายและกว้างขึ้น

โดยทางเราได้ทำการสรุปย่อๆเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้าใจและเห็นภาพมากขึ้น ตามรูปภาพด้านล่างนี้

 

 

 

Contact Us

ติดต่อเรา หรือรับข่าวสารของเราได้ที่